Contributie betalen

De contributie voor dit jaar 2022-2023 is vastgesteld op € 12,50 per huishouden (per adres). Heeft u nog vragen over de contributie? Stuurt u ons dan een e-mail op info@sportpark2.nl U kunt de contributie op de volgende 2 manieren voldoen:  

1. Per bank op rekeningnummer NL09INGB0005038523 t.n.v. Buurtvereniging Sportpark II, Breda Vermeldt daarbij duidelijk uw naam en adres


2. Contant: in een gesloten enveloppe, onder vermelding van uw naam en adres, bij de Penningmeester Marc Bastiaansen (Achillesstraat 110)

Munt- en briefgeld