Nieuwbouw Amphia

Op woensdag 21 september 2016 was er een voorlichtingsavond omtrent de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis.

Hierbij een aantal zaken die interessant kunnen zijn voor de wijk Sportpark II:

 • Er wordt op 3 oktober 2016 gestart met heien, dit duurt ca. 3 maanden
 • Het heien vindt plaats tussen 07:00 uur en 16:00 uur, met uitlopers tot 19:00 uur
 • Onderdeel van de nieuwbouw is een tunnel. Deze tunnel wordt gemaakt met een zogenaamde damwandkuip zodat dit geen / een zeer minieme invloed heeft op het grondwaterpeil in de wijk
 • Er zijn opnames gedaan bij een aantal woningen en ook op een aantal adressen worden trillingsmeters geplaatst:
  • Flat Hertzogstraat komt een trillingsmeter en is een opname gedaan van de staat van het pand voor start heien.
  • Poolseweg 173 komt een trillingsmeter en is een opname gedaan van de staat van het pand voor start heien.
  • Op Tessenderlandt komt een trillingsmeter en is een opname gedaan van de staat van het pand voor start heien.
  • Adres Van Riebeecklaan 2 is alleen een opname gedaan van de staat van het pand voor start heien.
 • Op andere adressen wordt dit niet nodig geacht, het risico op schade is daar nihil cq. zeer minimaal.
 • Aandachtspunt: mocht u zelf besluiten om foto's te maken van uw woning om deze bij eventuele schade als bewijslast op te kunnen voeren: deze zijn mogelijk niet rechtsgeldig, mogelijk dient u via een notaris een aansprakelijkheidsstelling te laten vastleggen.

Klachten:

 • Gaat het om bouwverkeer, parkeren, trillingen, geluidsoverlast: Bel dan de FourCare (de aannemer) Klachtenlijn: 076-5955724
 • Gaat het om een verkeerssituatie waar de gemeente invloed op heeft (dus niet op Amphia grond maar op gemeente grond) maak dan een melding aan via http://www.buitenbeter.nl 

Amphia1

 

Amphia2