Vacature bestuursleden wijkraad Sportpark I-II

Ingezonden bericht:   De Wijkraad is begin 2018 van start gegaan en op dit moment staan er een hoop zaken in de steigers. Wij vinden het belangrijk dat beide buurten goed worden vertegenwoordigd in de Wijkraad. Daarom zijn wij nog op zoek naar één of twee bevlogen bestuurders uit de buurt Sportpark II voor de Wijkraad.   De Wijkraad heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid van de buurten Sportpark I en II. Dit doen wij door de behoeften en wensen van de bewoners te inventariseren. En door te kijken hoe deze kunnen worden omgezet in initiatieven. Ook behartigen wij de belangen van de bewoners richting de gemeente door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Wij vergaderen 1 keer per zes weken en nemen deel aan werkgroepen met de gemeente, samen met bewoners uit onze wijk. De werkgroepen “verkeersveiligheid & parkeren” en “groen & speelvoorzieningen”zijn inmiddels enthousiast van start gegaan.   Heb je interesse om in de Wijkraad Sportpark I-II zitting te nemen of wil je hier meer over weten, stuur dan een mail aan wijkraadsportpark1.2@gmail.com   

Of bel een van ons!   Hartelijke groet namens de Wijkraad Sportpark I-II,  

  • Suzanne van Reedt Dortland (06-23750508)
  • Hans Pecasse (06-21228795)
  • Geertje Nijhoving (06-27385158)