Geschiedenis van Sportpark II

De buurt Sportpark 2 is in de tweede helft van de dertiger jaren ontstaan. De 200 middenstandswoningen van het Sportparkkwartier II, zoals de buurt toentertijd werd genoemd, werden in de weilanden en akkers gebouwd door Bouwbureau J. Korteweg uit Breda. De straten uit die tijd zijn onder andere de Achillesstraat, Eggestraat, Spadestraat en Zeisstraat. De huidige Poolseweg bestond al voor die tijd als Molengrachtstraat, en dankt zijn naam aan de Poolse bevrijders die in 1944 via onder andere deze weg Breda in trokken.   In de zestiger jaren werd de wijk uitgebreid met de flats in de omgeving van de Paul Krugerlaan en de woningen aan de Smutsstraat en de van Riebeecklaan.   In de omgeving van de buurt is er in de laatste decennia heel wat veranderd (bouw Wagemakerspark, bouw Amphia Ziekenhuis, aanpassing kruising Eggestraat-Gen. Maczekstraat). Maar binnen de buurt is er in bouwkundige zin niet iets wezenlijks meer veranderd, buiten natuurlijk de nodige dakkappellen, uitbouwen en extra etages.  

Meer informatie:

  • Voor het 50-jarig jubileum van de buurtvereniging is er een boekje uitgegeven, met daarin allerlei wetenswaardigheden over de wijk Sportpark II. Een kopie van dit boekje vindt u hier (opent in nieuw venster).
  • Ter ere van het 70-jarig bestaan van de buurtvereniging (in 2007) hebben we een kopie van de originele verkoopbrochure uitgebracht, voor het eerste gedeelte van de woningen van de wijk. Hier vindt u een PDF van dit leuke boekje! (opent in nieuw venster)
  • Ter ere van het 75-jarig jubileum is er een boek uitgegeven over de wijk, “Voor Elck Wat Wils” (de titel is afgeleid uit de originele verkoopbrochure: deze had dezelfde titel!). Meer informatie over dit jubileumboek vindt u hier.
  • Van Dhr. Jos Bastiaansen ontvangen we in januari 2018 een leuk werk over het voormalige gebied Molengracht (dat is iets groter dan de wijk Sportpark II). Klik hier om het werk (PDF) te bekijken (opent in nieuw venster). Mocht u inhoudelijke opmerkingen hebben over het stukje dan kunt u zich wenden tot Dhr. Jos Bastiaansen: josbastiaansen@zonnet.nl

Koen van Oers heeft een PDF opgesteld met foto’s van vroeger en nu. Klik hier om de PDF te bekijken (opent in nieuw venster). Mocht u inhoudelijke opmerkingen hebben over het stukje dan kunt u zich wenden tot Koen: koenvanoers@hotmail.com

Molengrachtsestraat 29 oktober 1944 (Bron: Stadsarchief Breda, 2016)

(nu) Poolseweg april 2016 (Bron: Koen van Oers)